Média

Základné informácie

Vážení zástupcovia médií, informujeme o všeobecných podmienkach, platiacich pre akreditácie zástupcov médií na jednotlivé podujatia, usporadúvané spoločnosťou Slovakia racing group s.r.o. Vstup do areálu bude umožnený iba vopred akreditovaným novinárom. Venujte preto, prosím, pozornosť nasledujúcim informáciám.

 • Pre akreditovanie sa je potrebné vytvoriť si účet na webstránke motoch.com. Vpravo hore na stránke je: Prihlásenie.
 • Po kliknutí sa Vám zobrazí možnosť prihlásiť sa alebo zaregistrovať (ako novinár).
 • V registračnom formulári vyplňte všetky polia. Po odoslaní Vám na email príde správa s odkazom na validáciu Vášho účtu.
 • V krátkom čase Vám navyše príde mail so schválením alebo odmietnutím akreditácie. Po schválení si už môžete na stránke vyberať podujatia, ktorých sa chcete zúčastniť, a to nasledujúcimi krokmi

 

Pri vzniku nového seriálu MOTOCh sme vychádzali z myšlienky silného medzinárodného šampionátu, zastrešeného motocyklovou federáciou.

img
 • V prípade schválenia akreditácie sa môžete prihlásiť na stránku MOTOCh (vpravo hore na stránke).
 • V osobnom účte (dostanete sa doňho vpravo hore pod svojím menom klinkutím na „účet“) si nastavte svoju profilovú fotku (portrét), ktorá bude vytlačená na Vašom PASSE.
 • Pokiaľ sa chcete akreditovať na jednotlivé podujatia, prejdite na stránke v hornom menu do sekcie "Kalendár". Kliknite na podujatie, ktorého sa chcete zúčastniť a následne kliknite na "Akreditácia do podujatia". Tam sú už zadané Vaše osobné údaje a Vy si len dopíšete ŠPZ automobilu, s ktorým prídete na podujatie (môžete uviesť aj: žiadne). Následne sa registrujte odoslaním registrácie.
 • Na email Vám vzápätí príde akreditácia v pdf aj s ďalšími informáciami.
Všeobecné podmienky
 • O udelení/neudelení akreditácie novinára/fotografa/člena TV štábu rozhoduje výhradne organizátor, ktorým je Slovakia Racing, spol. s r.o.
 • Akreditáciu žiada novinár/fotograf/člen TV štábu vyplnením a odoslaním on-line formulára dole na tejto stránke. Termín podania žiadosti je 7 dní pred začiatkom podujatia. Po tomto termíne a priamo na mieste podujatia už nemôže zástupca médií získať povolenie fotenia a nakrúcania na pretekárskej trati a obslužných komunikáciách.
 • Počet udelených akreditácií je vzhľadom na kapacitné podmienky a bezpečnosť prevádzky obmedzený.
 • Pre jednu redakciu budú vydané len dve akreditácie, z toho len jedna s passom pre fotografa.
 • Žiadateľom o akreditáciu môže byť len osoba staršia ako 18 rokov.
 • Organizátor má právo akreditáciu neudeliť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 • Organizátor si vyhradzuje právo už udelenú akreditáciu odobrať, a to najmä pri porušení podmienok akreditácie.
 • Akreditovaná osoba je oprávnená použiť materiály získané alebo nadobudnuté v rámci akreditácie (Obrazové, zvukové záznamy, fotografie a pod.) výlučne na spravodajské účely. V prípade, že bude držiteľ akreditácie pristihnutý pri komerčnom použití fotografií mimo potrieb redakcie, za ktorú bol na podujatie akreditovaný, bude mu zakázaná možnosť akreditovať sa na podujatia agentúry Slovakia Racing na najbližších 12 mesiacov odo dňa postihu.
 • Pokiaľ je držiteľ akreditácie na podujatie akreditovaný ako zástupca komerčnej foto-agentúry, predávajúcej video a foto materiál z podujatia, zaväzuje sa pred prebratím fotografickej vesty uhradiť v registračnej miestnosti sumu 300,-€ na jeden deň za používanie akéhokoľvek vytvoreného materiálu na komerčné účely.

 

Počas podujatia

 • V deň podujatia, sa osobne registrujte v Race Office Slovakia Racing kde si prevezmete oproti podpisu novinársku akreditáciu a vestu s nápisom PRESS, ktorá vás oprávňuje na vstup do paddocku, boxov, pitlanovej uličky, štartový rošt a na obslužnú komunikáciu popri trati.
 • Akreditovaní novinári majú umožnený vstup do tlačového strediska. V tlačovom stredisku je akreditovaným novinárom k dispozícii program pretekov, oficiálne výsledky a WiFi pripojenie na internet.
 • Akreditovaní novinári, fotografi, TV štáby sa môžu pohybovať vo všetkých priestoroch hľadiskovej časti určených pre obecenstvo.
 • Použitie blesku je prísne zakázané v blízkosti trate a na trati počas zníženej viditeľnosti a západe slnka.
 • Akreditovaný novinár, fotograf, člen TV štábu si je vedomý, že vstupuje na dráhu na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor neručí za akékoľvek škody alebo ujmy akreditovanému novinárovi, fotografovi, členovi TV štábu, ktoré mu vzniknú pri jeho pohybe na dráhe, na obslužnej komunikácii, v paddocku, alebo v areáli okruhu, ani neručí za škody a ujmy spôsobené akreditovaným novinárom, fotografom, členom TV štábu tretím osobám.
 • Akreditovaný novinár, fotograf, člen TV štábu sa zaväzuje riadiť ustanoveniami návštevného poriadku organizátora a pokynmi usporiadateľskej služby.
 • Akreditovaný novinár, fotograf, člen TV štábu sa zaväzuje uhradiť všetky ním spôsobené škody alebo ujmy, ktoré vzniknú účastníkom podujatia alebo organizátorovi. Zaväzuje sa dodržiavať v priebehu podujatia pravidlá etiky a slušného správania.


Po podujatí

 • Akreditovaný novinár, fotograf, člen TV štábu sa zaväzuje v prípade požiadania doložiť organizátorovi publikované materiály z podujatia.